#กองทัพบก โดย ศบภ.มทบ.27 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนเสียหาย”

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และเครื่องมือช่าง จากกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือนาย ประมวล ตรีเหรา ราษฎรที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนเสียหาย ที่บ้านจันทร์สว่าง ม.5 ต.อุ่มเม้า โดยการขนย้ายซากบ้านเรือนที่เสียหาย และซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือน สร้างความอุ่นใจ ที่ทหารเข้าช่วยเหลือทันที เมื่อประสบภัย