“เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เข้าตรวจสอบการฝึกการบรรเลงของเหล่า ดุริยางค์ ประจำปี 2565 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลตรี สรรค์พร ณ สงขลา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบกและคณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจสอบการฝึกการบรรเลงของเหล่า ดุริยางค์ ประจำปี 2565 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ของ หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและให้คำแนะนำให้การปฏิบัติงาน