มทบ.27 สนธิกำลังปล่อยแถวตรวจ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ขนส่ง ไฟฟ้า และจุดเสี่ยง ป้องกันการก่อความไม่สงบในพื้นที่
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 นาฬิกา ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้จัดกำลังจาก กองร้อยสารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 สนธิกำลังร่วมกับ ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ปล่อยแถวออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงในจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด และจุดเสี่ยงอื่นๆ เพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองซ้ำรอยกรุงเทพมหานคร โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ซึ่งการบูรณาการปล่อยแถวออกตรวจพื้นที่เสี่ยงในครั้งนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และเฝ้าระวังเหตุผู้ไม่ประสงค์ดีสร้างสถานการณ์ก่อเหตุความวุ่นวาย ความรุนแรงขึ้น โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการเตรียมพร้อมด้านสรรพกำลังให้พร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและดูแลปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดตลอดเวลา