กองทัพภาคที่ 2 โดย มณฑลทหารบกที่ 27 มอบทุนการศึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Entrance โครงการ”พี่ทหารสานฝัน ให้กับนักเรียน จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดและโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า รวมทั้งหมด 9 ทุน
โดยโครงการดังกล่าว พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานโครงการพี่ทหารสานฝัน และอาจารย์ศักดิ์ครินช์ จงหาญ หรือ ครูนะ ผู้ดำเนินโครงการ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ “ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance” ให้กับนักเรียนที่เรียนดีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขยายโอกาสด้านการศึกษาที่ดีขึ้นอีกด้วย