มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สวนสาธารณะแหลมพะยอม ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด