“จังหวัดร้อยเอ็ด Kick off ปลูกผักสวนครัวผู้นำต้นแบบ”
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ สวนครัวจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นต้นแบบในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้หน่วยงาน และประชาชนทั่วไปได้ดำเนินการต่อไป