มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พันเอก อรรถวุฒิ บัตรเจริญ หัวหน้าคณะชุดตรวจกิจการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 3 สาย พลาธิการ ณ ห้องประชุม กองบังคับการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ในโอกาสเดินทางมาตรวจกิจการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สาย พลาธิการ ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยรับการสนับสนุนในพื้นที่