“ ผอ.กกร.นรด. เยี่ยมคำนับ ผบ.มทบ.27 ในโอกาสเข้าตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2565 “
พันเอก สุรเชษฏ์ สุนทวนิค ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น หัวหน้าคณะตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์ พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม และเยี่ยมคำนับ พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ต่อจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด