มณฑลทหารบกที่ 27 ประชุมร่วมกับส่วนราชการติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเตรียมให้การต้อนรับ พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่ 2 มีนาคม 2564