มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วม โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลาง” ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยเชิญชวน ภาคส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศล สวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล 5 รับฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา และถวายสังฆทานทุกวันศุกร์ ตลอดปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด