พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะมูลนิธิชัยพัฒนา ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายทหารพันธุ์ดี ร่วมให้การต้อนรับ