“มีข่าวดีมาบอก…..เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด สมัครได้เลยครับ”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด และประชาสัมพันธ์ในการแข่งขันกีฬาประจำตำบล พร้อมทั้งแจกจ่ายแผ่นพับและประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายเสียงหมู่บ้าน ให้ทหารกองเกินสมัครใจ(ร้องขอ)เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ โดยไม่ต้องรอจับสลากใบแดง ณ หน่วยตรวจเลือกในพื้นที่ ในห้วง 1-20 เมษายน 2566 เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ , นักเรียนนายร้อยและบุคคลากรของกองทัพบก รวมทั้งสิทธิต่างๆที่จะได้รับ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัทเครือเจริญโภคภัณท์ แก่ผู้นำและญาติของทหารที่ปลดประจำการ และรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำ พร้อมทั้งขอความร่วมมือช่วยกันลดภาวะฝุ่น PM 2.5 โดยไม่เผาฟาง ดูแลทำความสะอาดที่อยู่อาศัย หมั่นดูแลรักษายานพาหนะเพื่อลดควันมีพิษ