กำลังพล จิตอาสา มทบ.27 บริจาคโลหิต โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด”
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 10 นาย บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 4,500 ซีซี. เพื่อเป็นโลหิตสำรองให้กับธนาคารเลือดกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการใช้โลหิตเร่งด่วน
ซึ่งกำลังพลจิตอาสา ทั้ง 10 นาย มีความปลาบปลึ้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้