“ยินดีต้อนรับ สู่ครอบครัวกองทัพบก”
มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ โดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ)ประจำปี 2564 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี พันเอกภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ ซึ่งการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษ ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม ในการพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ มุ่งสู่ระบบทหารกองประจำการอาสา ทดแทนการเรียกเกณฑ์ ในพื้นที่รับผิดชอบของ มณฑลทหารบกที่ 27 ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร มีผู้สนใจสมัครเป็นทหารกองประจำการ และมารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 378 คน
โอกาสนี้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งพบปะกับทหารกองเกินที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกสร้างความเชื่อมั่นว่า กองทัพบกจะดูแลอย่างดีทั้งด้านสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เปรียบเสมือนน้องคนเล็ก ของครอบครัวกองทัพบก
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ให้บริการรถครัวสนามประกอบอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ และญาติ ได้รับประทานอาหาร สะอาด อิ่ม อร่อย สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง