“แบ่งปันน้ำ รวมน้ำใจ ช่วยภัยแล้ง”
กองทัพบก โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่27 ร่วมกับส่วนราชการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำจำนวน 18,000 ลิตร ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ปี 2564 “เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ร้อง บ.ป่ายาง ม.9 ต.โนนตาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งประชาชนในพื้นที่รู้สึกขอบคุณที่กองทัพบกและส่วนราชการได้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งประชาชน