“มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมงาน ” มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2564
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ปีที่ 31 พร้อมกับถวายปัจจัยกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์หิมพานต์ ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนที่มาร่วมงานบุญ ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด