“จิตอาสาร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนหนองตากล้า จ.ร้อยเอ็ด”
จิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามพิทยา) ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีคณะครู และจิตอาสาพระราชทานในชุมชน ร่วมทาสีรั้วโรงเรียน ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนให้แก่บุตรหลานในปีการศึกษา 2564 สร้างความประทับใจให้กับบุคลากรของโรงเรียนและราษฎรในชุมชนที่หน่วยทหารให้ความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมครั้งนี้