มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ท. ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ พระราชทานแก่ นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ กรณีเสียชีวิตจาก COVID-19 ซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะเสียสละ