มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมให้การต้อนรับ และติดตาม พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ ที่ปรึกษากรรมมาธิการร กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และ พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2 ซึ่งเดินทางมาปฎิบัติภารกิจ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และตรวจพื้นที่ปลูกยางนาของ กองพลทหารราบที่ 6