“เปิดค่ายเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร และกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างนักเรียนนักศึกษา”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 แนะนำโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร Army land ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่ง มณฑลทหารบกที่27 ได้สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษกิจ ด้านการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรม ท่องเที่ยวในค่ายประเสริฐสงคราม กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรมโรงเรียนสอนกอล์ฟ ต่อจากนั้นได้นำเยี่ยมชมค่ายประเสริฐสงคราม ชมกิจกรรมในโครงการทหารพันธุ์ดี การกระโดดหอสูง สร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก