“ถึงน้ำจะแล้ง แต่ทหารไม่แล้งน้ำใจ”
“ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 6,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคให้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด สร้างความประทับใจให้แก่ ผู้ที่พักอาศัยที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างยิ่ง #เพราะกองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส