ทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 นำผักและผลผลิตในโครงการมาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดให้แก่ กำลังพล และประชาชนชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงครามเป็นประจำทุกวันในช่วงเย็น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19