ถึงตัวจะอยู่ห่างไกล แต่ใจเราก็ผ่อนคลาย “มทบ.27 อยู่หน่วยเพื่อช่วยชาติ ลดการระบาดของ COVID-19”

วันที่ 5 เมษายน 2563 ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมสันทนาการ ให้กับทหารกองประจำการของหน่วย โดยได้มีการจัดเลี้ยงอาหารพิเศษ อาหารว่าง พร้อมทั้งได้จัดให้มีการชมภาพยนตร์ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย สร้างความสนุกสนานและสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารกองประจำการของหน่วย ได้พักผ่อนหย่อนใจ หลังจากการปฏิบัติหน้าที่และเตรียมความพร้อมในห้วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด – 19 ซึ่งก่อนการเข้าชมได้มีการคัดกรอง วัดไข้กำลังพล สวมใส่หน้ากากอนามัย และกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลในการนั่งชมตามมาตรการป้องกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข และกองทัพบก กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด