พล.ต.วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสธ.ทภ.2 เดินทางเข้าตรวจความพร้อม และกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ 2/62 พื้นที่ จว.ร.อ. และ จว.ย.ส.

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.62 เวลา 0810 พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 ให้การต้อนรับ พล.ต.วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสธ.ทภ.2 และคณะ ณ ลานจอดอากาศยาน ชสบ.6 ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจความพร้อม และกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ 2/62 พื้นที่ จว.ร.อ. และ จว.ย.ส. ซึ่งมีหน่วยรับการตรวจฯ ประกอบด้วย หน่วยฝึก ร.16 พัน.1, หน่วยฝึก ร.16 พัน.2, หน่วยฝึก ร.16 พัน.3 และ หน่วยฝึก มทบ.27 การตรวจสอบประกอบด้วย บุคคลเบื้องต้นท่ามือเปล่า และบุคคลเบื้องต้นท่าอาวุธ โดยให้ผู้ฝึกปฏิบัติตามคู่มือการฝึกเบื้องต้นของ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ดำเนินการให้ทุกหน่วยฝึกปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน การนี้ เสธ.ทภ.2 ได้เน้นย้ำเรื่องความแข็งแรง และความพร้อมเพียงของท่าในการฝึกให้มีความสง่างาม และเข้มแข็ง ให้ผู้ฝึกควบคุมกำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศในการฝึก ความพร้อมของผู้เข้ารับการฝึก และยุทโธปกรณ์
ต่อมาเวลา 0930 ได้เดินทางเข้าตรวจสอบด้านกายภาพทั่วไปของ นขต.ค่ายประเสริฐสงคราม ประกอบด้วยหน่วยฝึกทหารใหม่,โรงประกอบเลี้ยง,โรงนอนทหาร ของ ร.16 พัน.1 และ มทบ.27 โดยได้เน้นย้ำเรื่องแผนการฝึกของหน่วย ให้มีตารางควบคุมการฝึกอย่างชัดเจน ความสะอาดของเรือนโรงต่างๆ และภายในอาคาร ห้องน้ำ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกมูลฐาน ให้มีความพร้อมรับทหารใหม่และญาติ ที่จะนำลูกหลานมาเข้ามาเป็นทหารในรั้วกองทัพบกในเดือน พ.ย.62