“รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกิน ฯ ปี 2564 เตรียมพร้อมมาตรการป้องกัน โควิด-19 ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด”
พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินรับราชการทหารกองประจำการ ปี 2564 ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ
ซึ่งจะดำเนินการตรวจเลือก ฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ให้มีความพร้อมในเรื่องมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาในพื้นที่การตรวจเลือกฯตามความเหมาะสม