“กีฬา เป็นยาวิเศษ”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดการแข่งขันกีฬาภายในทหารกองประจำการ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 โดยมีการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ
1. กีฬาเปตอง
2. กีฬา ตะกร้อ
3. กีฬาวอลเลย์บอล
4. กีฬาฟุตบอล
เพื่อเป็นการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันโรคภัยต่างๆ และเพื่อเป็นการผ่อนคลาย จากการฝึกและการปฏิบัติงาน