ร้อยเอ็ดประชุมเข้มเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และ คณะกรรมการ ศปก.รอ ครั้งที่ 21/2564 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด