“จว.ร.อ. เปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561”
เช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, นายอำเภอ, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, สถานศึกษา และองค์กรเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนได้ช่วยกันรณรงค์ ส่งเสริม ให้เกิดความตระหนัก หรือสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รู้จักป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยพิบัติจากธรรมชาติ และจากภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมของชุมชนและหน่วยงาน องค์กรต่าง ในการรับมือกับภัยพิบัติในแต่ละสถานการณ์
สำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 นั้น จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดช่วงดำเนินการเข้มข้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยกำหนดเป้าหมาย เพื่อลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ให้ลดลง เมื่อเทียบกับสถิติ 3 ปีย้อนหลัง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562