มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับสำนักพระราชวังและคณะส่วนล่วงหน้า ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด