มณฑลทหารบกที่ 27 เยี่ยมเครือข่ายโครงการทหารพันธุ์ดี โครงการ “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ตามพระราชดำริ”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ตามโครงการ “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ตามพระราชดำริ” ณ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 27 และ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ได้ร่วมมือจัดทำพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมปลูกผักปลอดภัย ปลูกไม้ผล เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข.55 เลี้ยงเป็ดไข่บางปะกง และเลี้ยงปลานิลจิตรลดา เพื่อขยายผลสู่ชุมชนต่อไป