“ทหารร้อยเอ็ด รุดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ที่ตำบลหนองแก้ว”
บ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าทำการรื้อถอนและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของประชาชน ที่บ้านหนองคู หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยพบว่ามีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 5 หลัง และเสียหายบางส่วน 20 หลัง รวม 25 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกำลังพล พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอนและซ่อมแซมบ้านเรือน เข้าช่วยเหลือ นาง สัมภาษณ์ ศิริเวช เลขที่ 34 บ้านหนองคู หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแก้ว ซึ่งมีผู้อาศัยเป็นผู้หญิง 2 คน เป็นบ้านที่ได้รับความเสียหาย หลังคาบ้านเรือนถูกลมพัดปลิว คอกสัตว์เสียหายทั้งหลัง รวมทั้งตัดต้นไม้ใหญ่ที่ล้มทับบ้านเรือนและสายไฟฟ้าบางส่วนออก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ทั้งนี้ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือต่อไป https://www.youtube.com/watch?v=d4J02HVVVzY&t