ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27ให้การต้อนรับ พลตรี ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมข้าราชบริพาร ซึ่งเดินทางมาสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงทหารพันธุ์ดีในวันที่ 20 พ.ค.64 เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความปลอดภัยและสมพระเกียรติ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ