เมื่อ 8 พ.ค. 64 เวลา 1030 พล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 เป็นประธานการประชุมในการเตรียมการรับเสด็จฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม บก.มทบ.27 โดยมี รอง ผบ.มทบ.27, ฝสธ.ฯ, หน.หน่วย/ฝ่าย/แผนก และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม