“มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการสำรวจ ซ่อมแซม และปรับปรุงสาธารณูโภคพื้นฐาน โรงเรียนเครือข่ายทหารพันธุ์ดี ตามโครงการ “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านดินดำบัวรองวิทยา ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด และ โรงเรียนสระบัว ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ กำลังพลชุดช่าง จาก แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุงสาธารณูโภคพื้นฐานที่จำเป็นโดยเร่งด่วน เน้นการใช้ประโยชน์และอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน เช่น การซ่อมแซมเปลี่ยนก๊อกน้ำ การเปลี่ยนอ่างล้างหน้า การซ่อมแซมหลังคา และสุขภัณฑ์ต่างๆ การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เป็นต้น