“มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าสมุนไพรต้านภัยโควิด-19”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรม”จิตอาสาปลูกป่าสมุนไพรต้านภัยโควิด-19” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 โดยมี จิตอาสาพระราชทาน จาก มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมปลูกสมุนไพรไทย ประกอบด้วย ต้นฟ้าทะลายโจร 500 ต้น ขมิ้นชัน 10 กิโลกรัม ขิง 20 กิโลกรัม กระชายขาว 20 กิโลกรัม ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแปลงสมุนไพร ขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัว ด้วยพืชสมุนไพรไทย เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านภัยโควิด – 19 ให้แก่ชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรที่เป็นได้ทั้งอาหาร และยารักษาโรค ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยป้องกัน บรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้