“สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพเสริมให้แก่ทหารกองประจำการ”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดชมรมแคดดี้พลทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี ทหารกองประจำการ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ที่สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 18 นาย และรับฟังนโยบายพร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเปิดชมรม ฯ เพื่อเป็นสวัสดิการของทหารกองประจำการหารายได้เสริมในช่วงเวลาพัก พร้อมทั้ง ให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสนามกอล์ฟ เพื่อพัฒนาคน พัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ณ โรงเรียนสอนกอล์ฟ PK & SINGHA ROI-ET ACADEMY