วันที่ 30 มี.ค. 63 เวลา 0900 – 1600 การฝึกหมวดทหารสารวัตร เตรียมกำลังขั้นที่ 2 จำนวน 2 พื้นที่ สนามฝึก ร้อย.มทบ.27 ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จว.ร.อ. และ สนามฝึก ร.16 พัน.3 ค่ายบดินทรเดชา อ.เมือง จว.ย.ส.
ให้กำลังพลมีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ เมื่อมีคำสั่ง