“มทบ.27 หารือร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค”
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก สาธิต อุ่นกาย รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(ฝ่ายทหาร) และ พันเอก ชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เข้าพบ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อหารือเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค(เมื่อ 9 มิ.ย.64)