มณฑลทหารบกที่ 27 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช “พระพุทธมิ่งเมืองมงคล”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช “พระพุทธมิ่งเมืองมงคล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ มณฑลพิธีวัดบึงพระลานชัย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด