“พิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ ”
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเปิดปฏิบัติการปูพรม ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ ประจำปี 2564 ณ ลานหน้าอาคารศาลากลาง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด