“มทบ.27 ประชุมแผนการสอน การรับสมัคร และการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564”
เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนในการเปิดการประชุมแผนการสอน การรับสมัคร และการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้การต้อน พร้อมด้วย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จากสถานศึกษา จำนวน 37 คน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
ในโอกาสนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 มอบโล่ดีเด่น แก่วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ในฐานะได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติให้แก่สถานศึกษาและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27