“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางเข้าเยี่ยมอาการป่วยของ สิบเอก ปฏิพล กมลอิง นายสิบประจำโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตึกอายุรกรรม และได้มอบกระเช้าสิ่งของพบปะพูดคุยให้กำลังใจ สร้างความปลาบปลื้ม มีขวัญกำลังใจได้เป็นอย่างดียิ่ง