ศบภ.มทบ.27 โดย ร.16 พัน.3 นำชุดช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือขนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางคำ ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าข้าว ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อฟื้นฟูสภาพอาคารและสิ่งแวดล้อมภายหลังระดับน้ำลดลง