“ห่วงใย คนไทยไม่ทิ้งกัน”
ขุนภักดี 27 พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ที่กลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่กักตัวอยู่ในสถานที่ชุมชนจัดไว้ให้ พร้อมทั้งนำศิลปะหมอลำพื้นบ้าน ขับร้องให้แก่ผู้กักตัวได้รับฟังเพื่อผ่อนคลายความเครียด และให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19)ณ บ้านดอนเรือ ม.1 ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด