มณฑลทหารบกที่ 27…เคาะประตูบ้าน…แจ้งข่าวดี!! การรับสมัครสอบออนไลน์นายสิบ 3,080 อัตรา
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์พร้อมแจกจ่ายแผ่นพับและแนะนำขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์ให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด เพื่อกระจายข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนขยายโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจในอาชีพทหาร