มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ประชุมหารือโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประเสริฐสงคราม