มทบ.27 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันดินโลก 5 ธันวาคม 2565”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี ในการเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันดินโลก 5 ธันวาคม 2565” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาทรงงาน พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 โดยมี คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี จำนวน 17 หน่วยงาน และ ปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมประชุม และเยี่ยมชมการดำเนินโครงการทหารพันธ์ุดี เพื่อให้การจัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และสมพระเกียรติ