ผบ.มทบ.27 ร่วมรับหนังสือ แสดงเจตจำนงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จาก ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พันตำรวจเอก วันชัย วินทะสมบัติ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับหนังสือ แสดงเจตจำนงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากนายทองลี มีหินกอง กำนันตำบลทุ่งสีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จำนวนกว่า 2,000 คน รวมตัวกันยื่นหนังสือต่อ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งผ่านการแสดงเจตนารมณ์ไปยังรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ และเพลงสดุดีมหาราชา แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดไป