“มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2565 จังหวัดร้อยเอ็ด และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2564”
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2565 ช่วง 7 วัน อันตรายตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 – วันที่ 4 มกราคม 2565 และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2565” ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในห้วงของเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้