“ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมการฝึก นศท.ชั้นปีที่ 1-3 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึก ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ได้พบปะนักศึกษาวิชาทหาร และให้โอวาท เรื่อง สิทธิประโยชน์ในการเข้าฝึกนักศึกษาวิชาทหาร, ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย มี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 66 นาย
ซึ่งการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี พันโท ชัยสิทธิ์ บำรุงสานต์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 กำกับดูแลการปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด